Economie & Werkgelegenheid

Veel bewoners zien met lede ogen hun directe omgeving veranderen door de schijnbaar ongeremde groei van ‘grote dozen’.

Grote logistieke parken horen buiten Breda. De bedrijventerreinen in Breda zijn aan herstructurering en revitalisering toe. Breda Beslist gaat voor functioneel, schoon, circulair, duurzaam, met voldoende werkgelegenheid en mogelijkheden om woon-werk te combineren.

Breda moet bestaande winkelcentra opknappen of vernieuwen. Leegstand moet ingevuld worden.

Breda Beslist wil een lokale economie met echte werkgelegenheid. Grotere bedrijven halen we dan ook pas binnen als de lokale werkgelegenheid er mee gediend is.

Breda Beslist stimuleert nieuwe en bestaande lokale ondernemers.

We handhaven het ondernemersloket en verbeteren en verkorten procedures.

Economie & Werkgelegenheid

Veel bewoners zien met lede ogen hun directe omgeving veranderen door de schijnbaar ongeremde groei van ‘grote dozen’.

Grote logistieke parken horen buiten Breda. De bedrijventerreinen in Breda zijn aan herstructurering en revitalisering toe. Breda Beslist gaat voor functioneel, schoon, circulair, duurzaam, met voldoende werkgelegenheid en mogelijkheden om woon-werk te combineren.

Breda moet bestaande winkelcentra opknappen of vernieuwen. Leegstand moet ingevuld worden.

Breda Beslist wil lokale economie met echte werkgelegenheid. Grotere bedrijven halen we dan ook pas binnen als de lokale werkgelegenheid er mee gediend is.

Breda Beslist stimuleert nieuwe en bestaande lokale ondernemers.

We handhaven het ondernemersloket en verbeteren en verkorten procedures.