Buitengebied

In het Bredase buitengebied moet men een boterham kunnen blijven verdienen op een manier dat het landschappelijk gepast is. Dit doen we samen met partners zoals ZLTO, het Hoogheemraadschap en de vereniging Markdal. Breda Beslist ziet agrariërs dan ook als landschapsbeheerders.

Samenwerken gaat alleen op basis van gelijkheid en varianten moeten doelen opleveren die recht doen aan wat ‘goed is voor het Buitengebied van Breda’. Daarbij is voldoende gezamenlijk toezicht en handhaving een blijvende noodzaak. In harmonie streven we naar een leefbaar buitengebied.

De insteek van Breda Beslist:

  • Zachte overgangen van stad en dorp naar platteland
  • Goed inpassen van de uitbreidingen in dorpen. De recreatieve aspecten van het buitengebied stimuleren en beter gebruiken
  • Het Markdal, het dal van de Aa-of Weerijs en De Vierde Bergboezem zijn belangrijke natuurdragers en belangrijke schakels in een goede waterbeheersing. Recreatieve functies moeten op de meest zorgvuldige manier worden ingepast
  • Agrariërs die vrijwillig met hun bedrijf willen stoppen staan wij met raad en daad terzijde
  • Bezien of de locatie(s) een andere invulling kan krijgen. Dit kan ook in combinatie met natuurontwikkeling

Buitengebied

In het Bredase buitengebied moet men een boterham kunnen blijven verdienen op een manier dat het landschappelijk gepast is. Dit doen we samen met partners zoals ZLTO, het Hoogheemraadschap en de vereniging Markdal. Breda Beslist ziet agrariërs ook als landschapsbeheerders.

Samenwerken gaat alleen op basis van gelijkheid en varianten moeten doelen opleveren die recht doen aan wat ‘goed is voor het Buitengebied van Breda’. Daarbij is voldoende gezamenlijk toezicht en handhaving een blijvende noodzaak. In harmonie streven naar een leefbaar buitengebied.

De insteek van Breda Beslist:

  • Zachte overgangen van stad en dorp naar platteland
  • Goed inpassen van de uitbreidingen in dorpen. De recreatieve aspecten buitengebied stimuleren en beter gebruiken
  • Het Markdal, het dal van de Aa-of Weerijs en De Vierde Bergboezem zijn belangrijke natuurdragers en in een goede waterbeheersing belangrijke schakels. Recreatieve functies moeten op de meest zorgvuldige manier worden ingepast
  • Agrariërs die vrijwillig met hun bedrijf willen stoppen staan wij met raad en daad terzijde
  • Bezien of de locatie(s) een andere invulling kan krijgen. Dit kan ook in combinatie met natuurontwikkeling