Bouwen & Wonen

Breda Beslist wil dat er meer gebouwd wordt, vooral meer in een betaalbare koop- en huursector.

Wij hanteren voor woningbouw de percentages:

  • 25% sociaal
  • 20% middelduur laag
  • 20% middelduur hoog
  • 35% vrije sector
 

Voldoende starterswoningen en seniorenwoningen zijn belangrijk. De laatsten speciaal voor een doorstroombeleid. Senioren moeten desgewenst en verantwoord in hun huis kunnen blijven wonen. Wij pleiten voor ondersteuning in het levensloopbestendig maken van woningen. Daarnaast moet de gemeente makkelijker opties mogelijk maken zoals vergunningen voor mantelzorgwoningen, het splitsen van kavels en het in bestaande grote huizen en/of bedrijfspanden makkelijker mogelijk maken om meerdere woonunits te maken. Ook zijn wij voorstander van wonen boven winkels, wat zowel de cohesie als sociale controle bevordert in de (binnen-)stad.

Breda Beslist ziet veel potentie in de ontwikkeling van ‘t Zoet en het Havenkwartier waar wonen, werken en cultuur hand in hand kunnen gaan.

Hoogbouw ziet Breda Beslist als meerwaarde voor de woningbehoefte. Wij zijn echter geen voorstander van geïsoleerde torens aan de vier hoeken van de snelwegenruit om Breda heen. Daarnaast mogen door hoogbouw de historische contouren van Breda niet verloren gaan.

Met het Vrijkomende Agrarische Bebouwing – beleid en ‘ruimte voor ruimte’ worden wellicht bouwinitiatieven mogelijk.

Breda Beslist is ook zeker voorstander van Coöperatiebouw (volgens plan Botman) en CPO bouwen (collectief particulier opdrachtgeverschap).

Het Mols-terrein heeft nog steeds geen geschikte invulling. Breda Beslist vindt dat dit parkeerterrein niet langer past in het historische centrum en op korte termijn een bestemming verdient. Wonen en werken heeft onze voorkeur.

Bouwen & wonen

Breda Beslist wil dat er meer gebouwd wordt, vooral meer in een betaalbare koop- en huursector.

Wij hanteren voor woningbouw deze percentages:

  • 25% sociaal
  • 20% middelduur laag
  • 20% middelduur hoog
  • 35% vrije sector
 

Voldoende starterswoningen en seniorenwoningen zijn belangrijk. De laatsten speciaal voor een doorstroombeleid. Senioren moeten desgewenst en verantwoord in hun huis kunnen blijven wonen. Wij pleiten voor ondersteuning in het levensloopbestendig maken van woningen. Daarnaast moet de gemeente makkelijker opties mogelijk maken zoals vergunningen voor mantelzorgwoningen, het splitsen van kavels en het in bestaande grote huizen en/of bedrijfspanden makkelijker mogelijk maken om meerdere woonunits te maken. Ook zijn wij voorstander van wonen boven winkels, wat zowel de cohesie als sociale controle bevordert in de (binnen-)stad.

Breda Beslist ziet veel potentie in de ontwikkeling van ‘t Zoet en het Havenkwartier waar wonen, werken en cultuur hand in hand kunnen gaan.

Hoogbouw ziet Breda Beslist als meerwaarde voor de woningbehoefte. Wij zijn echter geen voorstander van geïsoleerde torens aan de vier hoeken van de snelwegenruit om Breda heen. Daarnaast mogen door hoogbouw de historische contouren van Breda niet verloren gaan.

Met het Vrijkomende Agrarische Bebouwing – beleid en ‘ruimte voor ruimte’ worden wellicht bouwinitiatieven mogelijk.

Breda Beslist is ook zeker voorstander van Coöperatiebouw (volgens plan Botman) en CPO bouwen (collectief particulier opdrachtgeverschap).

Het Mols-terrein heeft nog steeds geen geschikte invulling. Breda Beslist vindt dat dit parkeerterrein niet langer past in het historische centrum en op korte termijn een bestemming verdient. Wonen en werken heeft onze voorkeur.