Alleen lokaal

Leden van de voormalige lokale partijen Breda’97, Volkspartij Breda, BOB en Volmondig Ja, besloten samen in 2018 de handen ineen te slaan. De oprichting van Breda Beslist op 11 sep 2020 is de uitkomst van deze samenwerking. Het streven is om de sterkste lokale en puur Bredase partij te zijn.

Breda Beslist kiest geen politieke ideologie of richting. Zij is er voor de bewoners en de stad, de dorpen, de wijken.

Omdat Bredanaars voor ons het belangrijkste zijn, kiezen we voor meer lokale en minder invloed van de landelijke partijen. Bredanaars moeten daarin zelf hun eigen koers kunnen bepalen en samen doen wat goed is voor Breda. En wat goed is voor Breda en haar dorpen staat bij Breda Beslist altijd voorop.

Dit alles vertaalt zich in de visie en grondbeginselen van Breda Beslist.

Een groeiend Breda

Mensen voeren de regie over hun eigen leven en de lokale samenleving. Helaas is er ook in Breda een toenemende maatschappelijke tweedeling. In voorkomend geval gebruiken we (rijks-)gelden om initiatieven van onderaf te steunen.

Wij volgen voortdurend en nauwlettend de ontwikkelingen in Breda. Ook in de andere wijken dan de nu aangemerkte ‘aandachtswijken’,  om daarmee te voorkomen dat meer wijken tot deze categorie gaan behoren.

Een fijn Breda

Breda wordt Beslist blijer van alle mensen en groepen die zich samen inzetten voor een schoon Breda. Dat verdient een compliment en ieders steun. Ook vanuit de gemeente.

Zwerfafval moet ook in de gemeentelijke organisatie een speerpunt zijn.

Breda Beslist streeft naar:

Alleen lokaal

Leden van vorige lokale partijen Breda’97, Volkspartij Breda, BOB en Volmondig Ja, besloten samen de handen ineen te slaan. De oprichting van Breda Beslist (11 sep 2020) is de uitkomst van deze samenwerking. Het streven is om de sterkste lokale en puur Bredase partij te zijn.

Breda Beslist kiest geen politieke ideologie of richting. Zij is er voor de bewoners en de stad, de dorpen, de wijken.

Meer lokale en minder invloed van de landelijke partijen, immers Bredanaars zijn de belangrijkste partij. Die moeten zelf hun eigen koers kunnen bepalen en samen doen wat goed is voor Breda. En wat goed is voor Breda staat bij Breda Beslist altijd voorop.

Dit alles vertaalt zich in de visie en grondbeginselen van Breda Beslist.

Een groeiend Breda

Mensen voeren de regie in hun eigen leven en de samenleving. Er is ook in Breda helaas een toenemende tweedeling van de maatschappij. In voorkomende gevallen gebruiken we (rijks-)gelden om initiatieven van onderaf te steunen.

Wij volgen nauwlettend en met aandacht de ontwikkelingen in Breda. Ook in andere wijken dan de nu aangemerkte aandachtswijken om daarmee te voorkomen dat meer wijken tot deze categorie gaan behoren.

Een fijn Breda

Breda wordt Beslist blijer van alle mensen en groepen die zich samen inzetten voor een schoon Breda. Dat verdient een compliment en ieders steun. Ook vanuit de gemeente.

Zwerfafval moet ook in de gemeentelijke organisatie een speerpunt zijn.

Breda Beslist streeft naar: