Vervoer & Mobiliteit

Bereikbaarheid is een onderwerp dat met stip stijgt. Naar onze mening loopt het meest comfortabele vervoermiddel, de auto, nu echt tegen de beperkingen van zijn groei aan. Dagelijks lange files in Breda, het dichtslibben van de rondwegen, afnemende veiligheid, lawaaioverlast en luchtkwaliteit zijn gevolgen daarvan. Breda Beslist zoekt naar goede alternatieven.

Puntsgewijs:

 • Parkeergarages en parkeervoorzieningen aan de randen van de binnenstad plaatsen zodat de binnenstad autoluw is maar wel bereikbaar blijft
 • Uitbreiding van het aantal transferia en vervoersknooppunten (HUB’s) met goede en snelle pendeldiensten
 • De verkeersontwikkelingen en problemen rond grote bouwlocaties zoals in Prinsenbeek en Teteringen moeten opgelost zijn vóórdat er überhaupt gebouwd gaat worden
 • Breda Beslist geeft voorrang aan fietsers en faciliteiten voor een schone logistieke bevoorrading. Dat dient zich te vertalen naar goede én snelle fietsverbindingen en in een slimme stadsdistributie om de vrachtwagen uit de stad te halen
 • Goede en snelle fietsverbindingen vanuit de Haagse Beemden, maar ook vanuit de andere wijken en dorpen naar het centrum van Breda. Dit vereist vernieuwing en versneld onderhoud van fietspaden;
 • De bereikbaarheid van en naar de dorpen en bedrijventerreinen moet worden verbeterd en het doorgaand vrachtverkeer moet zoveel mogelijk; geweerd worden
 • Fietsenstallingen blijven gratis

   

Breda Beslist ziet daarnaast de volgende zaken bijdragen aan de mobiliteit door:

 • Verkeerslichtinstallaties nog beter af te stellen en daarbij prioriteiten te durven stellen voor het langzamere en schonere verkeer
 • Veilige schoolroutes voor fietsers in te stellen die autogebruik op gezette tijden ontmoedigen/uitsluiten
 • Een watertaxi (Havenkwartier), de buurtbus en parkeren tegen een betaalbaar maximaal dagtarief in transferia

Breda Beslist streeft naar gratis openbaar vervoer voor ouderen (65+).

Vervoer & mobiliteit

Bereikbaarheid is een onderwerp dat met stip stijgt. Naar onze mening loopt het meest comfortabele vervoermiddel, de auto, nu echt tegen de beperkingen van zijn groei aan. Dagelijks lange files in Breda, het dichtslibben van de rondwegen, afnemende veiligheid, lawaaioverlast en luchtkwaliteit zijn gevolgen daarvan. Breda Beslist zoekt naar goede alternatieven.

Puntsgewijs:

 • Parkeergarages en parkeervoorzieningen aan de randen van de binnenstad plaatsen zodat de binnenstad autoluw is maar wel bereikbaar blijft
 • Uitbreiding van het aantal transferia en vervoersknooppunten (HUB’s) met goede en snelle pendeldiensten
 • De verkeersontwikkelingen en problemen rond grote bouwlocaties zoals in Prinsenbeek en Teteringen moeten opgelost zijn vóórdat er überhaupt gebouwd gaat worden
 • Breda Beslist geeft voorrang aan fietsers en faciliteiten voor een schone logistieke bevoorrading. Dat dient zich te vertalen naar goede én snelle fietsverbindingen en in een slimme stadsdistributie om de vrachtwagen uit de stad te halen
 • Goede en snelle fietsverbindingen vanuit de Haagse Beemden, maar ook vanuit de andere wijken en dorpen naar het centrum van Breda. Dit vereist vernieuwing en versneld onderhoud van fietspaden;
 • De bereikbaarheid van en naar de dorpen en bedrijventerreinen moet worden verbeterd en het doorgaand vrachtverkeer moet zoveel mogelijk; geweerd worden
 • Fietsenstallingen blijven gratis

   

Breda Beslist ziet daarnaast de volgende zaken bijdragen aan de mobiliteit door:

 • Verkeerslichtinstallaties nog beter af te stellen en daarbij prioriteiten te durven stellen voor het langzamere en schonere verkeer
 • Veilige schoolroutes voor fietsers in te stellen die autogebruik op gezette tijden ontmoedigen/uitsluiten
 • Een watertaxi (Havenkwartier), de buurtbus en parkeren tegen een betaalbaar maximaal dagtarief in transferia

Breda Beslist streeft naar gratis openbaar vervoer voor ouderen (65+).