Senioren

We worden gelukkig steeds ouder en de voorzieningen voor en wensen van senioren moeten dan ook meegroeien met de tijd. Het woon- en sociale aspect staat wat Breda Beslist betreft hierbij in de behoefte van deze mensen, niet in de behoefte van het stadskantoor of de landelijke regering.

Indien woonachtig in een eigen huis en indien gewenst en verantwoord, moet men in hun wellicht decennialang bewoonde huis kunnen blijven wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente bij het levensloopbestendig maken en bij eventuele ondersteuning in zorgbehoefte.

Om niet te vereenzamen moeten senioren in stad en dorpen de mogelijkheid hebben elkaar te ontmoeten in buurtcentra of andere plekken; dementie vriendelijk.

Wanneer men meer zelfstandig kan wonen, maar een plek in het verpleeghuis ook niet nodig is, vallen mensen sinds het sluiten van verzorgingshuizen vaak tussen wal en schip. Er moet een goed georganiseerde plek zijn voor deze mensen waar zij zorgeloos kunnen wonen.

Met het sluiten van verzorgingshuizen en buurthuizen is er veel zorg en sociaal tekort bijgekomen. Wij pleiten dan ook voor het weer openen van beide sociale voorzieningen.