Politiek met u

Breda Beslist staat voor bestuurlijke vernieuwing, waarbij de stem van de Bredanaars mensen beter wordt gehoord. Het verbeteren van het vertrouwen tussen overheid en burger moet hierbij voorop staan.

Voor onderwerpen met een grote belangrijke impact voor alle Bredanaars moet voldoende tijd worden genomen in het debat. De spelregels van het Bredaas Beraad moeten hieraan betere sturing geven. Alle fracties moeten zich voldoende kunnen voorbereiden om een weloverwogen oordeel of besluit te kunnen nemen.

Breda Beslist staat voor:

  • Een transparante overheid
  • Terug naar de dienstbare overheid
  • Het verbeteren van het vertrouwen tussen burgers, gemeenteraad en college
  • Een vergaande participatie
  • Het serieus nemen van dorpsraden, wijkraden en platforms
  • Het stimuleren van buurtrechten
  • Het ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven en burgersessies
  • Het invoeren van spreekuren van wethouders