Lokaal & Breda

Leden van eerdere lokale partijen, zoals Breda’97, Volkspartij Breda, BOB en Volmondig Ja, hebben besloten de handen ineen te slaan. De oprichting van Breda Beslist is de uitkomst van deze samenwerking. Het streven is om een sterke lokale, puur Bredase partij te zijn.

Breda Beslist kiest geen politieke richting. Zij is er enkel voor de stad, de dorpen, de wijken en de bewoners.

Meer lokaal en minder invloed van de landelijke partijen, immers de Bredase burgers zijn de belangrijkste partij. De Bredanaars moeten zelf hun eigen koers kunnen bepalen; samen doen wat goed is voor Breda. Wat goed is voor Breda staat bij Breda Beslist altijd voorop.

Dit alles vertaalt zich in de visie en grondbeginselen van Breda Beslist.

Een groeiend Breda

Mensen hebben de regie op hun eigen leven en samenleving. Er is echter ook een toename op scheiding en tweedeling in de maatschappij. In voorkomende gevallen gebruiken we rijksgelden om initiatieven van onderaf te steunen.

Wij hebben nauwlettend aandacht voor ontwikkelingen in andere wijken dan de nu aangemerkte aandachtswijken om te voorkomen dat meer wijken tot deze categorie gaan behoren.

Een fijn Breda

Breda wordt Beslist blijer van al die mensen en groepen die zich samen inzetten voor een schoon Breda. Dat verdient een compliment en ieders steun. Ook vanuit de gemeente.

Zwerfafval moet dan ook in de gemeentelijke organisatie een speerpunt zijn.

Breda Beslist streeft naar:

  • Een zo heel mogelijk, schone en veilige openbare ruimte
  • Een goed werkend AED-netwerk
  • Een betere ‘BuitenBeter’ app met meer mogelijkheden
  • Voldoende schone en hele openbare toiletten; ook voor gehandicapten
  • Voldoende prullenbakken die regelmatig gereinigd worden
  • Actief beleid voor goed bermonderhoud waarmee de verkeersveiligheid bevorderd wordt
  • Schone straten, bermen met minder zwerfafval en dat mooie bloemen mogen bloeien
  • Gratis grofvuil ophalen
  • Efficiënter, vaker ophalen en scheiden van afval en containersde handen