Grondbeginselen

Onze visie op lokale politiek is gebaseerd op de volgende acht grondbeginselen.

  • Lokaal gaat vóór landelijk. Altijd het beste voor stad, dorpen en inwoners.
  • Het algemene belang gaat boven het ‘individuele’ belang, maar niet ten koste ervan.
  • De bewoners te betrekken door initiatieven en inspraak toegankelijk te maken.
  • De dienstbaarheid van ‘de politiek’  aan de burger, deze is zichtbaar, hoorbaar, merkbaar en tastbaar.
  • De bestuursstijl en de bestuurlijke inrichting van de gemeente Breda .
  • Er moet ruimte zijn voor afwijkende meningen, ook binnen de partij.
  • Actief en constructief handelen in het belang van stad en bewoners met een kritische houding, maar niet in een ‘protestachtige’ stijl en sfeer.
  • De mozaïek van geheel Breda bekijken we altijd in samenhang, zodat de stad in haar diversiteit een goed functionerende duurzame samenleving wordt en blijft.