Duurzaamheid & Natuur

Breda Beslist hecht grote waarde aan verduurzaamheid. Met grote en kleine projecten zoals:

 • Voorlichting vanuit de gemeente betreffende isolatie
 • Openbaar vervoer met als brandstof waterstof en elektrisch
 • Waterstof- en elektrische tankstations
 • Stimuleren van nieuwe technieken om schone energie op te wekken zoals windtunnels, wokkels en dergelijke
 • Zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven
 • Zonneparken voor collectoren niet in het groene landschap maar op daken
 • Stimuleren van het fietsgebruik boven het gebruik van auto’s
 • Oplaadpunten voor E-bikes
 • Vergroening waar mogelijk
 • Op de singels alleen elektrische aangedreven boten toestaan. Wel voldoende oplaadpunten realiseren

   

Breda Beslist is voorstander van het zogenaamde “0” op de meter waar mogelijk. Historische panden en woningen in de oudere wijken waar dit niet of tegen extreem hoge kosten te realiseren is daargelaten.

Dierenwelzijn

Breda Beslist ondersteunt van harte initiatieven zoals het dierenasiel, de dierenambulance, vogelopvang, kinderboerderijen etc. Deze voornamelijk door vrijwilligers gerunde dieren(opvang)centra moeten ondersteund blijven of gaan worden door de gemeente.

Breda Beslist pleit voor meer hondenuitlaatplaatsen wanneer dat past in het gebied. Deze zijn nog niet voldoende gespreid over de gemeente aanwezig. Daar waar het onmogelijk is om uitlaatplaatsen te realiseren moeten speciale vuilnisbakken met hondenpoepzakjes aangeboden worden. Dit initiatief stimuleert de hondeneigenaren om de hondenpoep beter op te gaan ruimen.