Standpunten

Lokaal & Breda

  • Door lokaal en voor lokaal, onze enige loyaliteit is aan Breda
  • Bredanaars moeten eigen koers bepalen
  • Breda97, BOB en delen van Volkspartij Breda en Volmondig JA vormen nu samen een sterke lokale partij

Politiek met u

  • Transparantie over wat er  politiek wordt besloten
  • Herinvoeren van het Wethoudersspreekuur
  • Leeftijdsgat dichten tussen zittende politiek en jeugd

Cultuur & Evenementen

  • Alle Bredase kinderen kunnen en gaan een muziekinstrument leren spelen.
  • Breda naar de top 10 van de nationale cultuurindex (nu 28) d.m.v.  cultuurambassadeurs.
  • Gesubsidieerde cultuurgebouwen beschikbaar voor lokale cultuurinitiatieven.

Bouwen & Wonen

  • Alle wijken krijgen hun buurthuis weer terug
  • Ondersteuning voor verenigingsleven
  • Wonen mogelijk maken door intelligente samenwerking met woningcorporaties

Sport & Bewegen

  • Iedere wijk/dorp een uitgebreide sportvoorziening
  • Jaarlijks terugkerende topsportevenementen organiseren
  • Schooltoernooien organiseren tijdens de vakantieperiodes

Economie & Werkgelegenheid

  • Ondernemersloket verbeteren
  • Meedenken met het oplossen van ondernemersproblemen
  • Nabij gelegen internationale handelsrelaties bevorderen

Jeugd & Onderwijs

  • Schoolzwemmen verplicht in rooster
  • Schoolgebouwen voorzien van goede ventilatie
  • Basisschoolleerlingen leren een muziekinstrument bespelen

Senioren

  • Hechte samenwerking met Seniorenraad
  • Uit isolement halen en houden van senioren
  • Ondersteuning bij levensloop bestendig maken van woning

Vervoer & Mobiliteit

  • Verkeer bij Prinsenbeek & Teteringen oplossen vóórdat er wordt gebouwd
  • Doorgaand vrachtverkeer uit Bavel weren
  • Goede en meer fietsverbindingen
    bijv. Haagse Beemden – Centrum

Buitengebied

  • Samenwerken met ZLTO, het Hoogheemraadschap en vereniging Markdal
  • Zachte overgang van stad naar platteland
  • Agrariërs ondersteunen die willen stoppen

Sociale Domein

  • Geen wachtlijsten voor jeugdzorg en beschermd wonen
  • Passend werk voor mensen met beperkingen
  • Goede, veilige toegankelijkheid voor mensen met een handicap

Duurzaamheid & Natuur

  • Oplaadpunten voor e-bikes
  • Zonneparken voor collectoren niet in het groene landschap maar op daken
  • Alleen elektrische aangedreven boten toestaan op de singel

BREDA BESLIST