Standpunten

Lokaal & Breda

 • Door lokaal en voor lokaal, onze enige loyaliteit is aan Breda
 • Bredanaars moeten eigen koers bepalen
 • Breda97, BOB en delen van Volkspartij Breda en Volmondig JA vormen nu samen een sterke lokale partij

Politiek met u

 • Transparantie over wat er  politiek wordt besloten
 • Herinvoeren van het Wethoudersspreekuur
 • Leeftijdsgat dichten tussen zittende politiek en jeugd

Cultuur & Evenementen

 • Alle Bredase kinderen kunnen en gaan een muziekinstrument leren spelen.
 • Breda naar de top 10 van de nationale cultuurindex (nu 28) d.m.v.  cultuurambassadeurs.
 • Gesubsidieerde cultuurgebouwen beschikbaar voor lokale cultuurinitiatieven.

Bouwen & Wonen

 • Alle wijken krijgen hun buurthuis weer terug
 • Ondersteuning voor verenigingsleven
 • Wonen mogelijk maken door intelligente samenwerking met woningcorporaties

Sport & Bewegen

 • Iedere wijk/dorp een uitgebreide sportvoorziening
 • Jaarlijks terugkerende topsportevenementen organiseren
 • Schooltoernooien organiseren tijdens de vakantieperiodes

Economie & Werkgelegenheid

 • Ondernemersloket verbeteren
 • Meedenken met het oplossen van ondernemersproblemen
 • Nabij gelegen internationale handelsrelaties bevorderen

Jeugd & Onderwijs

 • Schoolzwemmen verplicht in rooster
 • Schoolgebouwen voorzien van goede ventilatie
 • Basisschoolleerlingen leren een muziekinstrument bespelen

Senioren

 • Hechte samenwerking met Seniorenraad
 • Uit isolement halen en houden van senioren
 • Ondersteuning bij levensloop bestendig maken van woning

Vervoer & Mobiliteit

 • Verkeer bij Prinsenbeek & Teteringen oplossen vóórdat er wordt gebouwd
 • Doorgaand vrachtverkeer uit Bavel weren
 • Goede en meer fietsverbindingen
  bijv. Haagse Beemden – Centrum

Buitengebied

 • Samenwerken met ZLTO, het Hoogheemraadschap en vereniging Markdal
 • Zachte overgang van stad naar platteland
 • Agrariërs ondersteunen die willen stoppen

Sociale Domein

 • Geen wachtlijsten voor jeugdzorg en beschermd wonen
 • Passend werk voor mensen met beperkingen
 • Goede, veilige toegankelijkheid voor mensen met een handicap

Duurzaamheid & Natuur

 • Oplaadpunten voor e-bikes
 • Zonneparken voor collectoren niet in het groene landschap maar op daken
 • Alleen elektrische aangedreven boten toestaan op de singel

BREDA BESLIST