Sociale Domein

In het sociale domein heeft de rijksoverheid de afgelopen jaren veel taken overgeheveld naar de gemeente. WMO, Jeugdzorg, beschermd wonen en de participatiewet zijn nu de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Breda Beslist streeft naar:

 • Voldoende budget
 • Kortere of beter: geen wachtlijsten voor jeugdzorg en beschermd wonen
 • Korte of geen doorlooptijden bij hulpvragen en aanvragen
 • Geen bezuinigingen op de kwetsbare mens
 • Het uit het isolement halen en houden van ouderen
 • Passend werk voor mensen met een beperking
 • Goede en veilige toegankelijkheid voor mensen met een handicap
 • Goede voorzieningen voor de onmisbare mantelzorgers en vrijwilligers. Deze blijvend waarderen en ondersteunen en waar mogelijk ontzorgen door voor vervanging te zorgen als zij om wat voor reden even niet kunnen

 

Op alle onderwerpen in het sociale domein en de zorg stelt Breda Beslist altijd de mens  centraal. Wij bezuinigen niet op de kwetsbare mens.

 

Veiligheid

Het spreekt voor zich dat mensen zich veilig moeten voelen. Als de Bredanaar zich veilig voelt, dan voelt hij of zij zich ook prettig.

Breda Beslist pleit ervoor dat alle geledingen van de gemeente Breda zorgen voor:

 • Een juiste ondersteuning
 • Aanpassingen waar nodig
 • Bevordering en handhaving van (verkeers-)veiligheid
 • Naleving van de regels en handhaving

Breda Beslist steunt de regiegroep Buurtpreventie.

Toegankelijkheid

Alle gebouwen en andere voorzieningen in de stad, dorpen en wijken zijn toegankelijk voor iedereen. Verbetering van toegankelijkheid betekent niet alleen het wegnemen van fysieke drempels, ook de vereenvoudiging van (gemeentelijke-) informatie en communicatie behoort daartoe.

De gemeente Breda is hierop aanspreekbaar en er direct verantwoordelijk voor.

Breda Beslist wil dat:

 • De gemeente waar nodig een inhaalslag maakt
 • Evenementen standaard toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel/scootmobiel; geen voorzieningen getroffen voor deze mensen betekent ook geen vergunning
 • Voldoende vaste en mobiele toiletten in de binnenstad en bij evenementen, altijd (24/7) bereikbaar en toegankelijk voor mensen met een beperking

 

Voor Breda Beslist is het platform Breda Gelijk de serieuze gesprekspartner. Samen kijken we goed naar de toegankelijkheid van gebouwen, pleinen, straten etc. vanuit de gedachte dat iemand met een handicap alle voorzieningen moet kunnen bereiken.

Sociale Domein

In het sociale domein zijn de afgelopen jaren veel taken overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeente. Denk aan WMO, Jeugdzorg, beschermd wonen en de participatiewet zijn nu de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Breda Beslist streeft naar:

 • Voldoende budget
 • Kortere, of beter: geen wachtlijsten voor jeugdzorg en beschermd wonen
 • Korte of geen doorlooptijden bij hulpvragen en aanvragen
 • Geen bezuinigingen op de kwetsbare mens
 • Het uit het isolement halen en houden van ouderen
 • Passend werk voor mensen met beperking
 • Goede, veilige toegankelijkheid voor mensen met een handicap
 • Goede voorzieningen voor de onmisbare mantelzorgers en vrijwilligers. Deze blijvend waarderen en ondersteunen en waar mogelijk ontzorgen door voor vervanging te zorgen als zij om wat voor reden even niet kunnen

Breda Beslist is van mening dat op alle onderwerpen in het sociale domein en de zorg, de mens altijd centraal moet staan. We bezuinigen niet op de kwetsbare mens.

Veiligheid

Het spreekt voor zich dat mensen zich veilig moeten voelen. Als de Bredanaar zich veilig voelt dan voelt hij of zij zich ook prettig.

Breda Beslist pleit ervoor dat alle geledingen van de gemeente Breda zorgen voor:

 • Een juiste ondersteuning
 • Aanpassingen waar nodig
 • Bevordering en handhaving van (verkeers-)veiligheid
 • Naleving van de regels en handhaving

   

Breda Beslist steunt de regiegroep Buurtpreventie.

Toegankelijkheid

Alle gebouwen en andere voorzieningen in de stad, dorpen en wijken zijn toegankelijk voor iedereen. Verbetering van toegankelijkheid betekent niet alleen het wegnemen van fysieke drempels; ook de vereenvoudiging van (gemeentelijke-) informatie en communicatie behoort daartoe.

De gemeente Breda is hierop aanspreekbaar en direct verantwoordelijk voor.

Breda Beslist wil dat:

 • De gemeente waar nodig een inhaalslag maakt
 • Evenementen standaard toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel/scootmobiel; geen voorzieningen voor deze mensen betekent geen vergunning
 • Voldoende vaste en mobiele toiletten in de binnenstad en bij evenementen, altijd (24/7) bereikbaar en toegankelijk voor mensen met een beperking

   

Voor Breda Beslist is het Bredaas Gehandicapten Platform een serieuze gesprekspartner. Samen kijken we goed naar de toegankelijkheid van gebouwen, pleinen, straten etc. vanuit de gedachte dat iemand met een handicap alle voorzieningen moet kunnen bereiken.