Senioren

We worden steeds ouder en de voorzieningen voor en de wensen van senioren moeten dus wel meegroeien met de tijd. Wat het woon- en sociale aspect betreft stelt Breda Beslist hier de behoefte van deze mensen voorop en niet de behoefte van het Stadskantoor of de landelijke regering.

Woont men in een eigen huis, wellicht al decennialang, en is dat voor de toekomst ook gewenst en verantwoord, dan moet men daar kunnen blijven wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente in het levensloopbestendig maken en met eventuele ondersteuning in de zorgbehoefte.

Om niet te vereenzamen moeten senioren in stad en dorpen de mogelijkheid hebben elkaar te ontmoeten in buurtcentra of andere plekken; dementievriendelijk.

Wanneer men nog zelfstandig kan wonen, en een plek in het verpleeghuis ook niet nodig is, vallen mensen sinds het sluiten van verzorgingshuizen vaak tussen wal en schip. Er moet een goed georganiseerde plek zijn voor deze mensen waar zij zorgeloos kunnen wonen.

Met het sluiten van verzorgingshuizen en buurthuizen is er veel zorg en sociaal tekort bijgekomen. Wij pleiten dan ook voor het weer openen van beide sociale voorzieningen.

Senioren

We worden steeds ouder en de voorzieningen voor en wensen van senioren moeten dus meegroeien met de tijd. Het woon- en sociale aspect staat wat Breda Beslist betreft hierbij in de behoefte van deze mensen en niet in de behoefte van het Stadskantoor of de landelijke regering.

Indien woonachtig in een eigen huis en waar gewenst en verantwoord moet men in hun, wellicht al decennialang,  bewoonde huis kunnen blijven wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente bij het levensloopbestendig maken en met eventuele ondersteuning in de zorgbehoefte.

Om niet te vereenzamen moeten senioren in stad en dorpen de mogelijkheid hebben elkaar te ontmoeten in buurtcentra of andere plekken; dementievriendelijk.

Wanneer men nog zelfstandig kan wonen, en een plek in het verpleeghuis ook niet nodig is, vallen mensen sinds het sluiten van verzorgingshuizen vaak tussen wal en schip. Er moet een goed georganiseerde plek zijn voor deze mensen waar zij zorgeloos kunnen wonen.

Met het sluiten van verzorgingshuizen en buurthuizen is er veel zorg en sociaal tekort bijgekomen. Wij pleiten dan ook voor het weer openen van beide sociale voorzieningen.