Politiek met u

Breda Beslist staat voor bestuurlijke vernieuwing, waarbij de stem van de Bredanaars mensen beter wordt gehoord. Het verbeteren van het vertrouwen tussen overheid en burger moet hierbij voorop staan.

Voor onderwerpen met een grote belangrijke impact voor alle Bredanaars moet voldoende tijd worden genomen in het debat. De spelregels van het Bredaas Beraad moeten hieraan betere sturing geven. Alle fracties moeten zich voldoende kunnen voorbereiden om een weloverwogen oordeel of besluit te kunnen nemen.

Breda Beslist staat voor:

Politiek met u

Breda Beslist staat voor bestuurlijke vernieuwing, waarbij de stem van de Bredanaars mensen beter wordt gehoord. Het verbeteren van het vertrouwen tussen overheid en burger moet hierbij voorop staan.

Voor onderwerpen met een grote belangrijke impact voor alle Bredanaars moet voldoende tijd worden genomen in het debat. De spelregels van het Bredaas Beraad moeten hieraan betere sturing geven. Alle fracties moeten zich voldoende kunnen voorbereiden om een weloverwogen oordeel of besluit te kunnen nemen.

Breda Beslist staat voor: