Kandidaten 2022

Peter Vissers - #1

Bent u het ook met mij eens dat de mensen lokaal heel goed weten wat er speelt? Stem dan 14, 15 of 16 maart op Breda Beslist. 

Peter Vissers is met 1336 voorkeurstemmen verkozen tot raadslid. Hij is onze  fractievoorzitter 2022-2026

Marijn Luijten - #2

Betaalbare woningen (onder de 200.000 euro) voor onze inwoners.

Esther Hereijgers - #3

Breda beslist zélf wel wat goed is voor Breda. Zonder aan de marionettentouwtjes te hangen van de landelijk betrokken partijen.

Esther Hereijgers is met 1049 voorkeurstemmen verkozen tot raadslid voor de periode 2022-2026

Hendrico Valentijn - #4

Landelijke politiek hangt mij ook de keel uit, in lokale politiek zit echte waarde.

Hendrico is burgerraadslid voor Breda Beslist

Harry Broere - #5

De lokale stem belangrijk maken door goed te luisteren.

Harry is burgerraadslid voor Breda Beslist

Ad Figiel - #6

Beslist voor een betere verdeling van werk in samenwerking met onze lokale ondernemers.
 
Ad is en blijft de gewaardeerde fractie-ondersteuner van Breda Beslist

Martin van der Muren - #7

BOUWEN aan een BETER  BREDA.

Ton Noorhoff - #8

De landelijke partijen voeren landelijk beleid lokaal uit. Alleen daar is verzet nog mogelijk. Kies daarom de lokale partij Breda Beslist.

Viola de Bruijn - #9

Breda Beslist is een puur Bredase partij die zélf beslist over Breda; wij bepalen de koers maar wel samen met de inwoners, dorpsraden, wijkraden en platforms. 

Marcel van der Mast - #10

Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen aandacht, ondersteuning en waardering die ze verdienen.

Edwin van den Kieboom - #11

Breda nog meer laten schitteren.

Edwin is burgerraadslid voor Breda Beslist

Dick Vuijck - #12

Wijk-en dorpen verdienen maatwerk omdat geen gebied hetzelfde is.

John Janssen - #13

BESLIST met je hart en hoofd stemmen voor een goed Breda.

Harry Kanters - #14

Volkeren worden herinnerd om hun cultuur. Laten we Breda onvergetelijk maken!

Bernie van den Berg - #15

Invloed op je eigen woon- en leefomgeving.

Lin Vissers - #16

Ik ben jong en ik kies wijs, hopelijk doet u dat ook. Stem lokaal, stem Breda Beslist

Ron van Loon - #17

Een veilig Breda betekent burgers beschermen in plaats van parkeerbonnen schrijven.

Marieke van IJperen - #18

Een Breda dat beschikbaar is voor iedereen! Een Breda voor de huidige en de nieuwe generatie!

Etienne van 't Hof - # 19

Zodat Breda Beslist.

Elly Smit - #20

Kinderen moeten op jonge leeftijd kennis kunnen maken met muziek; vooral dicht bij huis en laagdrempelig.

Daar hebben ze hun leven lang profijt van. Daar sta ik voor.

Fred Slegers - #21

Voor iedereen die Breda op de eerste plaats zet.

Jos van Etten - #22

De aandacht voor de dorpen en wijken moet beter. Wij steunen lokale initiatieven van inwoners en verenigingen.

Michiel Crince - #23

Voorrang voor burgerinitiatieven op het gebied van wonen en infrastructuur.

Hans Botman - #24

Het opzetten van wooncoöperaties voor jongeren en ouderen om betaalbaar te bouwen en bij doorverkoop de woningen betaalbaar te houden.

Mario van der List - #25

Kies wat echt goed is voor Breda, stem Breda Beslist.

Jan Maas - #26

Oplossingsgericht meedenken in het belang van Breda.

Walter Clement - #27

Niet landelijk maar lokaal. Niet links en niet rechts. Niet zozeer de politiek maar vooral het Bredase belang telt voor mij.

Cees van der Horst - #28

Koop lokaal, denk lokaal, kies lokaal.