Jeugd & Onderwijs

Onderwijs is een grondrecht voor iedereen. De zorgplicht van de lokale overheid moet hierin zwaar wegen.

Breda Beslist wil dat de gemeente zorgt dat:

 • Noodzakelijke verbeteringen, zoals ventilatie en de staat van gebouwen, met voorrang worden gerealiseerd
 • Ieder leerplichtig kind in Breda een gelijke start kan maken van zijn of haar schooltijd en de gemeente dit principe onderschrijft met steunmaatregelen waar ouders dit nodig hebben
 • Taalachterstanden tijdiger worden ontdekt en met betaalbare oplossingen worden aangepakt
 • Dat schoolzwemmen op het rooster terugkomt en kinderen meer gaan bewegen
 • Veiligheid rond de scholen en verkeersonderwijs meer aandacht krijgt
 • Kinderen in aanraking komen met de Bredase cultuur en dat muziekonderwijs standaard wordt
 • Studenten direct aansluitend aan hun schoolcarrière ook in Breda kunnen wonen en werken

In het stimuleren van de jeugd vindt Breda Beslist de volgende punten van belang:

 • Samen cultuur maken voorkomt jeugdige ontsporingen en bespaart daarmee leed en geld. Hier ligt ook de relatie met andere sociale projecten in de gemeente zoals Grote Broer en Zus
 • Actieve stimulering om samen kunst en/of muziek te maken en te werken aan talentontwikkeling
 • Schoolconcerten en culturele uitstapjes in Breda financieel mogelijk maken
 • Muziekonderwijs stimuleren door o.a. instrumenten ter beschikking te stellen (via school, muziekschool, harmonie en fanfare)
 • Gratis toegang tot bibliotheek, ruimte voor ontmoetingen, bijlessen, computervaardigheden
 • Gesubsidieerde instellingen zoals Chassé Theater en Stedelijk Museum stellen zich open voor de Bredase jeugd
 • Jongerencultuur bevorderen we met betekenisvolle Bredase prijzen voor muziek, beeldende kunst, literatuur en poëzie

Jeugd & onderwijs

Onderwijs is een grondrecht voor iedereen. De zorgplicht van de lokale overheid moet hierin zwaar wegen.

Breda Beslist wil dat de gemeente zorgt dat:

 • Noodzakelijke verbeteringen, zoals ventilatie en de staat van gebouwen, met voorrang worden gerealiseerd
 • Ieder leerplichtig kind in Breda een gelijke start kan maken van zijn of haar schooltijd en de gemeente dit principe onderschrijft met steunmaatregelen waar ouders dit nodig hebben
 • Taalachterstanden tijdiger worden ontdekt en met betaalbare oplossingen worden aangepakt
 • Dat schoolzwemmen op het rooster terugkomt en kinderen meer gaan bewegen
 • Veiligheid rond de scholen en verkeersonderwijs meer aandacht krijgt
 • Kinderen in aanraking komen met de Bredase cultuur en dat muziekonderwijs standaard wordt
 • Studenten direct aansluitend aan hun schoolcarrière ook in Breda kunnen wonen en werken

In het stimuleren van de jeugd vindt Breda Beslist de volgende punten van belang:

 • Samen cultuur maken voorkomt jeugdige ontsporingen en bespaart daarmee leed en geld. Hier ligt ook de relatie met andere sociale projecten in de gemeente zoals Grote Broer en Zus
 • Actieve stimulering om samen kunst en/of muziek te maken en te werken aan talentontwikkeling
 • Schoolconcerten en culturele uitstapjes in Breda financieel mogelijk maken
 • Muziekonderwijs stimuleren door o.a. instrumenten ter beschikking te stellen (via school, muziekschool, harmonie en fanfare)
 • Gratis toegang tot bibliotheek, ruimte voor ontmoetingen, bijlessen, computervaardigheden
 • Gesubsidieerde instellingen zoals Chassé Theater en Stedelijk Museum stellen zich open voor de Bredase jeugd
 • Jongerencultuur bevorderen we met betekenisvolle Bredase prijzen voor muziek, beeldende kunst, literatuur en poëzie