Cultuur & Evenementen

Cultuur is van iedereen en komt van iedereen. Cultuur verbindt mensen van alle leeftijden en vormt daarmee het fundament onder onze beschaving. Kunnen, mogen en willen deelnemen aan cultuur is essentieel voor ieder mens; dus geen luxe maar een levensbehoefte. Het helpt Breda samen te brengen. Breda Beslist staat voor Breda; daar ligt dus ook een opdracht aan het gehele gemeentebestuur.

Cultuur brengt Breda beslist samen.

Wat valt voor Breda Beslist onder cultuur?

Welke doelstellingen kiest Breda Beslist?

 

Hoe ziet Breda Beslist de ontwikkelingen rondom evenementen?

 

Hoe ziet Breda Beslist de Jeugd Stimulering?

Subsidies

Momenteel gaat het meeste en grote geld op aan bakstenen, bemensing en overhead, dat vraagt om een herbezinning.

Facilitair

Cultuur & Evenementen

Cultuur is van iedereen en komt van iedereen. Cultuur verbindt mensen van alle leeftijden en vormt daarmee het fundament onder onze beschaving. Kunnen, mogen en willen deelnemen aan cultuur is essentieel voor ieder mens; dus geen luxe maar een levensbehoefte. Het helpt Breda samen te brengen. Breda Beslist staat voor Breda; daar ligt dus ook een opdracht aan het gehele gemeentebestuur.

Cultuur brengt Breda beslist samen.

Wat valt voor Breda Beslist onder cultuur?

Welke doelstellingen kiest Breda Beslist?

 

Hoe ziet Breda Beslist de ontwikkelingen rondom evenementen?

 

Hoe ziet Breda Beslist de Jeugd Stimulering?

Subsidies

Momenteel gaat het meeste en grote geld op aan bakstenen, bemensing en overhead, dat vraagt om een herbezinning.

Facilitair