Duurzaamheid & Natuur

Breda Beslist hecht grote waarde aan verduurzaming. Met projecten als:

 • Voorlichting vanuit de gemeente over isolatie
 • Openbaar vervoer met als brandstof waterstof en elektrisch
 • Waterstof- en elektrische tankstations
 • Stimuleren van nieuwe technieken om schone energie op te wekken zoals windtunnels, wokkels en dergelijke
 • Zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven
 • Zonneparken voor collectoren niet in het groene landschap maar op daken
 • Stimuleren van het fietsgebruik boven het gebruik van auto’s
 • Oplaadpunten voor E-bikes
 • Vergroenen waar mogelijk
 • Op de singels alleen elektrische aangedreven boten toestaan met voldoende oplaadpunten

Breda Beslist is voorstander van het zogenaamde ‘Nul-op-de meter’ waar mogelijk. Historische panden en woningen in de oudere wijken waar dit niet of alleen tegen extreem hoge kosten te realiseren daargelaten.

Dierenwelzijn

Breda Beslist ondersteunt van harte initiatieven zoals het dierenasiel, de dierenambulance, vogelopvang, kinderboerderijen etc. De voornamelijk door vrijwilligers gerunde dieren(opvang)centra moeten ondersteund blijven of gaan worden door de gemeente.

Breda Beslist pleit voor meer en voldoende verspreide hondenuitlaatplaatsen passend in het gebied. Daar waar het onmogelijk is om uitlaatplaatsen te realiseren moeten speciale vuilnisbakken met hondenpoepzakjes aangeboden worden. Dit initiatief stimuleert de hondeneigenaren om de hondenpoep beter op te ruimen.

Duurzaamheid & Natuur

Breda Beslist hecht grote waarde aan verduurzaming. Met projecten als:

 • Voorlichting vanuit de gemeente over isolatie
 • Openbaar vervoer met als brandstof waterstof en elektrisch
 • Waterstof- en elektrische tankstations
 • Stimuleren van nieuwe technieken om schone energie op te wekken zoals windtunnels, wokkels en dergelijke
 • Zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven
 • Zonneparken voor collectoren niet in het groene landschap maar op daken
 • Stimuleren van het fietsgebruik boven het gebruik van auto’s
 • Oplaadpunten voor E-bikes
 • Vergroenen waar mogelijk
 • Op de singels alleen elektrische aangedreven boten toestaan met voldoende oplaadpunten

Breda Beslist is voorstander van het zogenaamde ‘Nul-op-de meter’ waar mogelijk. Historische panden en woningen in de oudere wijken waar dit niet of alleen tegen extreem hoge kosten te realiseren daargelaten.

Dierenwelzijn

Breda Beslist ondersteunt van harte initiatieven zoals het dierenasiel, de dierenambulance, vogelopvang, kinderboerderijen etc. De voornamelijk door vrijwilligers gerunde dieren(opvang)centra moeten ondersteund blijven of gaan worden door de gemeente.

Breda Beslist pleit voor meer en voldoende verspreide hondenuitlaatplaatsen passend in het gebied. Daar waar het onmogelijk is om uitlaatplaatsen te realiseren moeten speciale vuilnisbakken met hondenpoepzakjes aangeboden worden. Dit initiatief stimuleert de hondeneigenaren om de hondenpoep beter op te ruimen.