Statuten

De notaris heeft de statuten van de vereniging Breda Beslist verleend en deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarmee is Breda Beslist de formele rechtsopvolger van Breda’97.

Leden van Breda Beslist ontvangen voor de eerste ledenvergadering een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Niet-leden / belangstellenden: info@bredabeslist.nl 

Afschr. akte van stat.wijz.