Visie en missie

Breda is levendige mozaïek van mensen die ieder op hun eigen manier en wijze het beste willen voor de stad.

Breda Beslist is een lokale politieke beweging die in deze mozaïek staat voor het goede en het welzijn van alle bewoners van Breda en haar dorpen en wijken en buurtschappen.

Samen met de bewoners doen wat goed is voor onze stad, onze dorpen, wijken en buurten en onze mensen. Dat doen wij door deel te nemen aan gemeenteraadsverkiezingen en als mogelijk gevolg daarvan ook verantwoordelijkheid te dragen. Zowel in de gemeenteraad als (eventueel) in het college van B&W staan wij voor een besturing van Breda die past bij deze tijd.