Grondbeginselen

De 8 grondbeginselen voor de lokale samenwerking in Breda  
(niet in enige volgorde van prioriteit)

 

  • Het belang van Breda en daarbinnen de (identiteit van) wijken en dorpen staat voorop. Lokaal gaat vóór landelijk. Altijd het beste voor stad, dorpen en inwoners.
  • Het algemene belang gaat boven het ‘individuele’ belang; maar niet ten koste ervan. De afwegingsgedachte is ‘stad < > dorp < > wijk < > straat < >  huis/individu.
  • De betrokkenheid van de burger vergroten door meer ruimte voor initiatieven en inspraak en  door het optimaal benutten van het aanwezige social-maatschappelijke kapitaal in Breda. Inventariseer organisaties, initiatieven en individuen die zich inzetten, onderscheiden en leg en blijf vooral met hen in contact.
  • De dienstbaarheid van ‘de politiek’ (inb. de ambtenarij) aan de burger is zichtbaar, hoorbaar, merkbaar, tastbaar. Wij zijn geen springplank voor een persoonlijke professionele politieke carrière.
  • De bestuursstijl en de bestuurlijke inrichting van de gemeente Breda zijn passend bij deze tijd. Breda moet bij de bestuurlijke ontwikkelingen in Nederland steeds voorop lopen.
  • Er is transparantie in het eigen optreden met (gemotiveerd) ruimte voor afwijkende meningen. Zonder last en ruggespraak.
  • Actief en constructief handelen in het belang van stad en bewoners met een kritische houding, maar niet in een ‘protestachtige’ stijl en  sfeer. Openstaan voor constructief samenwerken is een grondhouding.
  • Wonen, werken, studeren, ondernemen, veiligheid, cultuur, zorgen, recreëren, sporten, mobiliteit, enz. De mozaïek van geheel Breda bekijken we altijd in samenhang, zodat de stad in haar diversiteit een goed functionerende duurzame samenleving wordt en blijft.