Ad Figiel

Ad Figiel, fractiesecretariaat

Geboren in de gemeente Ginneken en opgegroeid in de toen nieuwbouwwijk van Breda, Hoge Vucht. 40 jaar getrouwd en een zoon. Ik woon sinds 1980 als een van de eerste bewoners in de Haagse Beemden. Ik heb ruim 25 jaar gewerkt bij Hoechst Holland bv, bij de meeste Bredanaars beter bekend als de Polymeer in de Krogten, BPM, een volwaardige dochter van Shell Nederland. Na een reorganisatie heb ik me nog een tiental jaren verdienstelijk kunnen maken in het volwassenenonderwijs.

Als zoon van een van de langstlevende Poolse bevrijders van Breda ben ik ook betrokken bij de stichting Vrienden van het Generaal Maczek Museum en als secretaris verbonden aan de stichting “Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda” en voel ik me ten zeerste verbonden met Breda.

Wilt u een opmerking maken, of heeft u een algemene vraag aan de fractie, stuur mij dan een mail: fractie@bredabeslist.nl

Ad Figiel

Ad Figiel, fractiesecretariaat

Geboren in de toen nog zelfstandige gemeente Ginneken en opgegroeid in de toen nieuwbouwwijk van Breda, Hoge Vucht. 40 jaar getrouwd en een zoon. Ik woon sinds 1980 als een van de eerste bewoners in de Haagse Beemden. Ik heb ruim 25 jaar gewerkt bij Hoechst Holland bv, bij de meeste Bredanaars beter bekend als de Polymeer in de Krogten, BPM, een volwaardige dochter van Shell Nederland. Na een reorganisatie heb ik me nog een tiental jaren verdienstelijk kunnen maken in het volwassenenonderwijs.

Als zoon van een van de langstlevende Poolse bevrijders van Breda ben ik ook betrokken bij de stichting Vrienden van het Generaal Maczek Museum en als secretaris verbonden aan de stichting “Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda” en voel ik me ten zeerste verbonden met Breda.

Wilt u een opmerking maken, of heeft u een algemene vraag aan de fractie, stuur mij dan een mail: fractie@bredabeslist.nl